TEL: +421 905 322 789 MAIL: argus@argus-ds.sk

Prieskumy a posúdenia

Analýzy prejazdnosti

Modelovanie pohybu dopravných prostriedkov pomocou špecializovaného softvéru.

Získaný výsledok poskytuje reálnu predstavu o pohybe vozidla v  odbočovacích pruhoch križovatiek, okružných križovatkách, neprehľadných úsekoch, v zásobovacích dvoroch, odstavných plochách, autobusových staniciach, atď. Pohyb vozidla je generovaný v závislosti na zvolenej jazdnej rýchlosti.

K dispozícii je bohatá paleta typických vozidiel, ako aj možnosť vytvorenia atypického vozidla (napr. nadrozmerný náklad).

Fotogaléria - Analýzy prejazdnosti