TEL: +421 905 322 789 MAIL: argus@argus-ds.sk

Prieskumy a posúdenia

Výpočet statickej dopravy

Výpočet statickej dopravy pre novostavby,  zmenu užívania objektov, jednotlivé objekty i urbanistické celky.

Fotogaléria - Výpočet statickej dopravy