TEL: +421 905 322 789 MAIL: argus@argus-ds.sk

Projektové práce

Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je prirodzenou súčasťou riešenia každej nami riešenej projektovej dokumentácie. Okrem toho Vám ponúkame i samostatné riešenie odvodnenia spevnených plôch a území, vrátane návrhu dažďovej kanalizácie. Taktiež Vám na požiadanie pripravíme hydrotechnické výpočty vodných tokov, mostných objektov a priepustov.

Fotogaléria - Odvodnenie, dažďová kanalizácia