TEL: +421 905 322 789 MAIL: argus@argus-ds.sk

Projektové práce

Vjazdy na pozemok

Projektová dokumentácia vjazdu na pozemok, napojenie súkromných pozemkov na verejnú cestnú sieť, riešenie odvodnenia pozemku, dokumentácia pre rozkopávkové povolenie, …

Fotogaléria - Vjazdy na pozemok